Over ons

Welkom op de site van PerceleninKaart.nl.

Op onze site kunt u alle informatie vinden wat wij doen op het gebied van GPS.

PerceleninKaart is een klein bedrijf welke gespecialiseerd is in het opmeten van percelen en het leveren van ondersteuning bij gebruik van GPS systemen.
GPS systemen in de agrarische sector spelen dagelijks een steeds groter wordende rol op een modern bedrijf. Dit zal in de toekomst alleen maar meer worden en daarom is het belangrijk een goed doordacht plan te hebben over hoe deze systemen in te zetten om het maximale rendement eruit te halen. PerceleninKaart kan door haar ervaring en expertise een goede bijdrage hierin leveren. Met behulp van een landbouwQuad volledig voorbereid voor verschillende merken GPS systemen, kunnen we uw percelen nauwkeurig inmeten en orde op zaken stellen. Overbodige AB lijnen behoren tot het verleden en uw perceelscontour geldt als referentie voor al uw bewerkingen. Door de informatie op verschillende export methodes te exporteren is het mogelijk om met andere GPS systemen te kunnen communiceren.
Verder op onze site kunt u lezen hoe wij dit doen.

Grondbemonsteren

Uw grond is het belangrijkste productiemiddel bij u op het bedrijf. Wanneer uw grond in goede conditie is en u precies weet hoe u dit op peil houdt, bent u gegarandeert van een goede basis opbrengst. Door middel van plaatsspecifieke grondbemonstering kunnen wij uw percelen in kaart brengen. Hoe goed kent u al uw percelen en weet u precies wat er in de bodem speelt? Wij kunnen snel, nauwkeurig en efficient uw percelen bemonsteren en laten analyseren.

Wanneer u vragen heeft, neem dan meteen contact met ons op.
 aEQLT1509358870.jpg