Disclaimer

Perceleninkaart.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Perceleninkaart.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen.

De informatie op deze website, zowel als het afdrukken van onderdelen, dient alleen voor persoonlijk gebruik, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen met Perceleninkaart.nl. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Perceleninkaart.nl, verboden.

Kennisnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Perceleninkaart.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.

Perceleninkaart.nl is een handelsnaam van Hadderingh Agro Support KvK nr. 52144666.